Σύνολο 28.529
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Αποχέτευση ομβρίων στην οδό Ν. Φωκά 3ος λογαριασμός Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-03-21ΠΡΑΞΗ
2. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3920 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-03-21Τακτικός Προϋπολογισμός133ΠΡΑΞΗ
3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη προμήθεια με τίτλο «Ανταλλακτικά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Η/Υ & συναφών)» Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-03-20ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
4. 74 Χορήγηση παράτασης της σύμβασης «Συντήρηση πράσινου κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ιεράπετρας» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-03-20ΠΡΑΞΗ
5. 73 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων στην οδό Ν. Φωκά» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-03-20ΠΡΑΞΗ
6. 72 Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2019 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-03-20ΠΡΑΞΗ
7. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την εργασία με τίτλο «Επισκευή εξοπλισμού καθαριότητας Ν. Χρυσής». Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-03-20ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 03/20-03-2019 Δήμος ΙεράπετραςΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ2019-03-20ΠΡΑΞΗ
9. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση αποφρακτικού οχήματος». Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-03-20ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
10. Απόδοση κρατήσεων φόρου τιμ/γιων 1% 1ου 2019 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-03-20ΠΡΑΞΗ