Σύνολο 18.822
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2017-02-22ΠΡΑΞΗ
2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2017-02-22ΠΡΑΞΗ
4. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1845 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-02-22Τακτικός Προϋπολογισμός71ΠΡΑΞΗ
5. Απόδοση κρατησεων φόρου εργολάβων 3% 12ου 2016 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-02-22ΠΡΑΞΗ
6. Απόδοση κρατησεων φόρου τιμ/γιων 1%,4%,8% 12ου 2016 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-02-22ΠΡΑΞΗ
7. Απόδοση κρατησεων φόρου τόκων 15% 12ου 2016 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-02-22ΠΡΑΞΗ
8. Απόδοση κρατησεων ΧΑΡΤ-ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 12ου 2016 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-02-22ΠΡΑΞΗ
9. Απόδοση κρατησεων φόρου ελευθ.επαγγελμ.. 20% 12ου 2016 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-02-22ΠΡΑΞΗ
10. Κινητή Τηλεφωνία Αντιδημάρχου Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Πανταζή Αργύρη περιόδου 06/12/2016 - 05/02/2017 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-02-22ΠΡΑΞΗ