Σύνολο 23.581
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Μίσθωση κτιρίου στέγασης ΚΕΠ από 01/07/2017-30/09/2017 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-04-14ΠΡΑΞΗ
4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Α ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΧΑΙΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΤΛ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 29 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Δήμος ΙεράπετραςΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ2018-03-15ΠΡΑΞΗ
5. ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΟ ΟΤ Γ314 ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δήμος ΙεράπετραςΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ2018-03-15ΠΡΑΞΗ
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15ΤΜ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δήμος ΙεράπετραςΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ2018-03-15ΠΡΑΞΗ
7. Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια γραφικής ύλης». Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-03-15ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
8. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ενετικού φρουρίου Ιεράπετρας Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2018-03-15ΑνοικτόςΣυμφερότερη από οικονομικής άποψηςΈργαΠρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
9. 53.Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ενετικού φρουρίου Ιεράπετρας Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2018-03-15ΠΡΑΞΗ