Σύνολο 33.155
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση Δημάρχου για τον αριθμό των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης και της μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου. Δημοτική Αστυνομία Δήμος ΙεράπετραςΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ2020-04-06Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
2. Απόφαση Δημάρχου για τον αριθμό των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης και της μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου. Τεχνική Υπηρεσία Δήμος ΙεράπετραςΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ , ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ2020-04-06Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση Δημάρχου για τον αριθμό των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης και της μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου. Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2020-04-06Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
4. Μισθοδοσία(κατ. 144) Υδρονομέων Δ.Ε.Ιεράπετρας μηνός Μαρτίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-04-06ΠΡΑΞΗ
5. Αποδοχές γυμνάστριας(κατ.145) προγράμματος Άθληση για Όλους μηνός Μαρτίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-04-06ΠΡΑΞΗ
6. Μισθοδοσία(κατ.142) Προσωπικού Κέντρου Κοινότητας Ιεράπετρας μηνός Μαρτίου 2020( Παράταση ΣΟΧ 1/2017) Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-04-06ΠΡΑΞΗ
7. Μισθοδοσία(κατ.143) προσωπικού Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας(ΣΟΧ 2/2017) μηνός Μαρτίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-04-06ΠΡΑΞΗ
10. Μισθοδοσία(κατ.138 Γενικής Γραμματέα Δήμου μηνός Μαρτίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-04-06ΠΡΑΞΗ