Σύνολο 30.802
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Τόκοι υπερημερίας σύμφωνα με τη 10/2017 απόφαση Ειηνοδικείου Ιεράπετρας(Ο.Ε. 256/2017) Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-09-21ΠΡΑΞΗ
2. Κινητή Τηλεφωνία Αντιδημάρχου Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Χρυσούλας Χατζημαρκάκη, περιόδου 04/08/2018-03/09/2019 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-09-18ΠΡΑΞΗ
3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων». Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-09-17ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
4. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την εργασία με τίτλο «Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας» Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-09-17ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
6. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών, και κοινοχρήστων χώρων από 03/05/2019-28/08/2019 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-09-17ΠΡΑΞΗ
7. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κτιρίων Δήμου Ιεράπετρας 28/06/2019-28/08/2019 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-09-17ΠΡΑΞΗ
8. Πληρωμή Λογαριασμών υπηρεσίας ύδρευσης(αντλ/σίων, βιολ/κού κτλ.) από 27/03/2019-31/08/2019 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-09-17ΠΡΑΞΗ
9. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικού Σχολείου Μακρυλιάς από 28/06/2019-27/08/2019 (Έναντι) Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-09-17ΠΡΑΞΗ
10. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Ε.Μ.ΓΙΑΛΟΥ ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού 09/12/2018-19/08/2019 Έκκαθαριστικός 5 55326157012(RF51907738000300012615195) Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-09-17ΠΡΑΞΗ