Σύνολο 26.950
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
3. 336.«΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή προέδρων Τ. Κοινοτήτων» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2018-11-19ΠΡΑΞΗ
4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Δήμος ΙεράπετραςΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ2018-11-19ΠΡΑΞΗ
5. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ Δήμος ΙεράπετραςΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ2018-11-19ΠΡΑΞΗ
6. 328.«΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αθλητικών υποδομών Ιεράπετρας Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2018-11-19ΠΡΑΞΗ
7. 327.«΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Κανουπάκη». Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2018-11-19ΠΡΑΞΗ
9. Μισθοδοσία(κατ.733) Σχολικών Φυλάκων 1ου Δεκαπενθημέρου Νοεμβρίου 2018 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-11-19ΠΡΑΞΗ
10. Μισθοδοσία(κατ. 731)Υπαλλήλων Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 1ου Δεκαπενθημέρου Νοεμβρίου 2018 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-11-19ΠΡΑΞΗ