Σύνολο 21.309
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Α 18/97 ( 1254/11 ) ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Δήμος ΙεράπετραςΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ2017-09-20ΠΡΑΞΗ
3. ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ.ΜΟΥΡΝΙΩΝ Α.Δ.2127-2017 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-20ΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της εργασίας με τίτλο "Συντήρηση ασύρματου δικτύου internet Δήμου" Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-20ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
5. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδού Μάνου Κατράκη από 16/03/2017-16/07/2017 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-20ΠΡΑΞΗ
6. ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δήμος ΙεράπετραςΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ2017-09-19ΠΡΑΞΗ
7. ΝΕΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δήμος ΙεράπετραςΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ2017-09-19ΠΡΑΞΗ
8. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (ΑΝΑΘΕΣΗ) Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-19ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
10. Πάγια προκαταβολή 2η 2017 Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-19Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ