Σύνολο 4.690
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή Προέδρων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2015-12-31ΠΡΑΞΗ
2. Εκμίσθωση ακινήτου Δήμος ΙεράπετραςΕΣΟΔΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ2015-12-31Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...ΠΡΑΞΗ
3. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΑΔ Δήμος ΙεράπετραςΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2015-12-31ΠΡΑΞΗ
4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΑΔ Δήμος ΙεράπετραςΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2015-12-31ΠΡΑΞΗ
5. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΑΔ Δήμος ΙεράπετραςΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2015-12-31ΠΡΑΞΗ
6. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΑΔ Δήμος ΙεράπετραςΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2015-12-31ΠΡΑΞΗ
7. Ανακλητική ΕΑΔ Δήμος ΙεράπετραςΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2015-12-31ΠΡΑΞΗ
8. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16565 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-12-31Τακτικός Προϋπολογισμός315ΠΡΑΞΗ
9. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16560 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-12-31Τακτικός Προϋπολογισμός313ΠΡΑΞΗ
10. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16559 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-12-31Τακτικός Προϋπολογισμός312ΠΡΑΞΗ