Σύνολο 3.890.459
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δήμος ΔομοκούΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ2016-01-01ΠΡΑΞΗ
2. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δήμος ΔομοκούΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ2016-01-01ΠΡΑΞΗ
3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δήμος ΔομοκούΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ2016-01-01ΠΡΑΞΗ
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡ. 1/2016 ΟΓΑΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2016-01-01Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡ. 2/2016 ΟΓΑΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2016-01-01Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡ. 3/2016 ΟΓΑΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2016-01-01Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡ. 4/2016 ΟΓΑΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2016-01-01Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡ. 5/2016 ΟΓΑΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2016-01-01Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡ. 6/2016 ΟΓΑΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2016-01-01Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡ. 7/2016 ΟΓΑΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2016-01-01Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ