Τι είναι η ΥπερΔι@ύγεια;

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Δι@ύγεια

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Δι@ύγεια αναρτώνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν:

Όμως, η ιστοσελίδα του προγράμματος Δι@ύγεια παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα: α) Δεν λειτουργεί σωστά τις ώρες αιχμής, β) δεν παρέχει δυνατότητες αναζήτησης ΜΕΣΑ στα έγγραφα, γ) δεν διαθέτει σύγχρονα και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Έτσι, πρακτικά είναι αδύνατο να τη χρησιμοποιήσει κανείς για να βρει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν.

Ποιός είναι σκοπός της ΥπερΔι@ύγειας;

Σκοπός της ιστοσελίδας ΥπερΔι@ύγεια είναι να λύσει τα προβλήματα της Δι@ύγειας και να παρέχει πολλές σύγχρονες λειτουργίες που διευκολύνουν τον χρήστη. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

Σκοπός της ΥπερΔιαύγειας είναι η προώθηση της διαφάνειας και η καλύτερη πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα από όλους.

Τα Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα αποτελούν κτήμα όλων μας και η ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 5 Α του Συντάγματος), θεμελιώδες δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών.

Ιστορικό

Η ΥπερΔιαύγεια ξεκίνησε να λειτουργεί την 1η Σεπτεμβρίου 2011 και έκτοτε αναπτύσσεται συνεχώς με νέα χαρακτηριστικά.

Δημιουργός της ΥπερΔιαύγειας είναι ο Βαγγέλης Μπάνος, Διπλ. Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Msc, Υπ. Διδάκτορας ΑΠΘ.

Η ΥπερΔιαύγεια αποτελεί προσωπική ερευνητική προσπάθεια και δεν συνδέεται με κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.