Σύνολο 1.973
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Απευθείας ανάθεση για τις εργασίες με τίτλο «Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου». Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-12ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
3. Μισθοδοσία(κατ.439) μονίμων υπαλλήλων Υπηρ. Προγραμματισμού 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
4. Μισθοδοσία(κατ.438) μονίμων υπαλλήλων Υπηρ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
5. Μισθοδοσία(κατ.437) μονίμων υπαλλήλων Υπηρ. Πολεοδομίας 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
6. Μισθοδοσία(κατ.436) μονίμων υπαλλήλων Υπηρ. Πρασίνου 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
7. Μισθοδοσία(κατ.435) μονίμων υπαλλήλων Υπηρ. Πολ. & Κοιν. Πολιτ. 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
8. Μισθοδοσία(κατ. 434) Δημ. Αστυνομικών 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
9. Μισθοδοσία(κατ.433) μονίμων υπαλ. ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Ιεράπετρας 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
10. Μισθοδοσία(κατ.432) μονίμου υπαλ. ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε. Μακρύ 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-09ΠΡΑΞΗ