191.«Τροποποίηση σχεδίου Π.Σ μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Ιεράπετρας για τo έργο «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου Ιεράπετρας».ΑΔΑ: ΩΩ2ΣΩΡ8-809

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΩ2ΣΩΡ8-809 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ στις 2020-10-12. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα