Μισθοδοσία(κατ. 434) Δημ. Αστυνομικών 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020ΑΔΑ: ΨΚΦ2ΩΡ8-Τ3Κ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΚΦ2ΩΡ8-Τ3Κ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 2020-10-09. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα