Μισθοδοσία(κατ.438) μονίμων υπαλλήλων Υπηρ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020ΑΔΑ: Ψ7Χ0ΩΡ8-ΨΥΧ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ7Χ0ΩΡ8-ΨΥΧ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 2020-10-09. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα