Μισθοδοσία(κατ.432) μονίμου υπαλ. ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε. Μακρύ 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020ΑΔΑ: Ω8ΑΥΩΡ8-Φ89

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω8ΑΥΩΡ8-Φ89 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 2020-10-09. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα