Μισθοδοσία(κατ.435) μονίμων υπαλλήλων Υπηρ. Πολ. & Κοιν. Πολιτ. 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020ΑΔΑ: 6ΦΗΕΩΡ8-ΩΚΧ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΦΗΕΩΡ8-ΩΚΧ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 2020-10-09. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα