Μισθοδοσία(κατ.436) μονίμων υπαλλήλων Υπηρ. Πρασίνου 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020ΑΔΑ: 6ΦΖΥΩΡ8-ΣΔΝ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΦΖΥΩΡ8-ΣΔΝ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 2020-10-09. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα