Μισθοδοσία(κατ.439) μονίμων υπαλλήλων Υπηρ. Προγραμματισμού 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020ΑΔΑ: 64Δ3ΩΡ8-ΤΨ3

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 64Δ3ΩΡ8-ΤΨ3 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 2020-10-09. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα