Μισθοδοσία(κατ.437) μονίμων υπαλλήλων Υπηρ. Πολεοδομίας 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020ΑΔΑ: ΩΕ6ΞΩΡ8-9ΙΔ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΕ6ΞΩΡ8-9ΙΔ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 2020-10-09. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα