Απευθείας ανάθεση για τις εργασίες με τίτλο «Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου».ΑΔΑ: ΩΜ8ΒΩΡ8-Τ5Κ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΜ8ΒΩΡ8-Τ5Κ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 2020-10-12. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

assignmentTypeΥπηρεσίες
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα