Σύνολο 1.875
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας οικονομικού έτους2014 Δήμος ΙεράπετραςΑνθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας2014-01-01
2. Κρατήσεις για το Σύλλογο Εργαζομένων Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-12-31705,00 EUR808242012013
3. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-12-3150.000,00 EUR8082312013
4. Ανάκληση ΕΑΔ Δήμος Ιεράπετρας2013-12-31
5. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 2013 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-12-313.612,16 EUR8082412013
6. ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών2013-12-31
7. ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Πολεοδομίας2013-12-31
10. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Πολεοδομίας2013-12-31