Σύνολο 3.578.569
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
5. 2η Τροποποίηση της πράξης "Βελτίωση της υπ. αρ.2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)" με κωδικό MIS 427941 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα : Μακεδονία - Θράκη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ2014-01-01ΠΡΑΞΗ
6. 3η Τροποποίηση της πράξης "ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ" με κωδικό MIS 301010 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα : Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2014-01-01ΠΡΑΞΗ
7. 1η Τροποποίηση της πράξης "Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου στο Γ.Ν. Σάμου "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"" με κωδικό MIS 355471 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα : Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2014-01-01ΠΡΑΞΗ
8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ (ΚΑΕ 511) ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ2014-01-01
9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ. (ΚΑΕ 512) ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ2014-01-01
10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΑ ΚΑΕ 513) ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ2014-01-01