Σύνολο 4.310
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων». Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-12-29ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
2. Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών με τίτλο «Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων» Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-12-29ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
3. Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους». Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-12-29ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
4. Κ.Α.25.6262.02 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Κ.Α.25.6262.03 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Δήμος ΙεράπετραςΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-12-29ΠΡΑΞΗ
5. Απευθείας ανάθεση για την εργασία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων». Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-12-29ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
6. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν4178/13 Δήμος ΙεράπετραςΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ2017-12-29ΠΡΑΞΗ
7. ΕΞΟΔΑ 2018 Δήμος ΙεράπετραςΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-12-29ΠΡΑΞΗ
8. ΕΣΟΔΑ 2018 Δήμος ΙεράπετραςΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-12-29ΠΡΑΞΗ
9. Τεχνική υποστήριξη επέκτασης συστήμαος Syzefxis (Ο.Ε. 47/2017) Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-12-29ΠΡΑΞΗ
10. Μηχανολογικές εργασίες για τη συντήρηση του Βιολογικού καθαρισμού Ιεράπετρας, Ο.Ε. 200/2017) Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-12-29ΠΡΑΞΗ