Σύνολο 4.440.592
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2120 Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2018-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός12ΠΡΑΞΗ
2. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2120 Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2018-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός10ΠΡΑΞΗ
3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2120 Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2018-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός11ΠΡΑΞΗ
4. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2120 Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2018-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός35ΠΡΑΞΗ
5. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2120 Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2018-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός36ΠΡΑΞΗ
6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2120 Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2018-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός26ΠΡΑΞΗ
7. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2120 Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2018-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός27ΠΡΑΞΗ
8. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2120 Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2018-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός28ΠΡΑΞΗ
9. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2120 Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2018-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός34ΠΡΑΞΗ
10. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2120 Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2018-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός25ΠΡΑΞΗ