Σύνολο 2.607
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή και συντήρηση σχολείων Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2012-12-3130.860,00 EUR00.67112012
3. Βελτίωση Νεκροταφείων Δήμου Ιεράπετρας έναντι 4ου λογ\σμου Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2012-12-316.145,72 EUR45.73262012
4. Αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2012-12-314.783,53 EUR106052012012
5. Μισθώματα ακίνητου για τη στέγαση Πολεοδομίας και Μισθώματα ακινήτων για στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2012-12-316.136,39 EUR156236012012
6. Συντήρηση προγράμματος ύδρευσης-άρδευσης 4η δόση 2012 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2012-12-31504,30 EUR256266012012
7. Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από ΥΠΕΣΔΔΑ Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2012-12-3126.422,47 EUR00.67122012
8. Αντίτιμο ηλεκτρικου ρεύματος των Υπηρεσιών του δήμου μας Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2012-12-319.345,37 EUR20.62112012
9. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2012-12-311.372,93 EUR1066412012
10. Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων καθαριότητας Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2012-12-3113.800 EUR206041012012