Σύνολο 31
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
3. ΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού για τα ταχυδρομικά τέλη ύδρευσης. Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών1970-01-01
4. Περιληπτική διακήρυξη για τη διαμόρφωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας με σκυρόδεμα Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών1970-01-01
5. Απευθείας ανάθεση του έργου επισκευή τοιχείου στον οικισμό Μακρύγιαλού Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών1970-01-01
6. ΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών1970-01-01
7. Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων 2011 (ορθή επανάληψη) Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών1970-01-01
8. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Επισκευή δημοτικού δρόμου εντός του οικισμού στη θέση Πλάι (Λιθινών)και κατασκευή στηθαίου Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών1970-01-01
9. ψήφιση πίστωσης ποσού 2,395,00 για την καταβολή εξόδων κηδείας Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών1970-01-01
10. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών1970-01-01