Σύνολο 3.639
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους" Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-12-30ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-12-30Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...ΠΡΑΞΗ
3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-12-30Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...ΠΡΑΞΗ
4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-12-30Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...ΠΡΑΞΗ
5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-12-30Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...ΠΡΑΞΗ
6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-12-30Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...ΠΡΑΞΗ
7. Ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση χλωριωτών βιολογικών καθαρισμών». Δήμος ΙεράπετραςΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ2016-12-30ΠΡΑΞΗ
8. Διαπιστωτική Πράξη Αυτοδίκαιης παράτασης συμβάσεων καθαριότητας Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-12-30ΠΡΑΞΗ
9. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα Άθληση για όλους Δήμος ΙεράπετραςΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ2016-12-30Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...ΠΡΑΞΗ
10. Ανάθεση της εργασίας «Αγκυροβόληση φωτοσημαντήρα βιολογικού καθαρισμού». Δήμος ΙεράπετραςΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ2016-12-30ΠΡΑΞΗ