Σύνολο 3.666.647
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2291/2016 ΕΑΔ:1 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. )ΔΙΟΙΚΗΣΗ2017-01-01Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
2. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2017-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός18ΠΡΑΞΗ
3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2017-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός17ΠΡΑΞΗ
4. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2017-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός16ΠΡΑΞΗ
5. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2017-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός15ΠΡΑΞΗ
6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2017-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός14ΠΡΑΞΗ
7. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2017-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός13ΠΡΑΞΗ
8. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2017-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός12ΠΡΑΞΗ
9. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2017-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός11ΠΡΑΞΗ
10. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2017-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός10ΠΡΑΞΗ