Σύνολο 198
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 2015-02-09
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση Ε.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2015 E' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2015 E' (Β΄ Μέρος)
2. Πρακτικό 2015-02-09
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση Ε.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2015 E' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2015 E' (Β΄ Μέρος)
3. Πρακτικό 2015-04-03
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση Κ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/04/2015 Κ'
4. Πρακτικό 2015-04-24
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΚΖ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/04/2015 ΚZ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/04/2015 ΚZ' (B' Μέρος)
5. Πρακτικό 2015-05-04
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΛΒ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/05/2015 ΛB' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/05/2015 ΛB' (B΄ Μέρος)
6. Πρακτικό 2015-05-07
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΛΖ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/05/2015 ΛZ' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/05/2015 ΛZ' (B΄ Μέρος)
7. Πρακτικό 2015-05-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΛΗ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/05/2015 ΛΗ' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/05/2015 ΛΗ' (B΄ Μέρος)
8. Πρακτικό 2015-05-11
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΛΘ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/05/2015 ΛΘ'
9. Πρακτικό 2015-05-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΛΗ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/05/2015 ΛΗ' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/05/2015 ΛΗ' (B΄ Μέρος)
10. Πρακτικό 2015-06-26
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΞΔ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/06/2015 ΞΔ'