Σύνολο 3
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 1998-05-22
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Β , Συνεδρίαση ΡΛΖ.
Αρχείο Word
2. Πρακτικό 1998-06-25
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Β , Συνεδρίαση ΡΞΑ.
Αρχείο Word
3. Πρακτικό 1998-06-26
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Β , Συνεδρίαση ΡΞΒ.
Αρχείο Word