Σύνολο 11
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 2013-01-18
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΡΗ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/1/2013 PΗ'
2. Πρακτικό 2013-02-26
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΡΛΔ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/2/2013 PΛΔ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/2/2013 PΛΔ' (Β' Μέρος)
3. Πρακτικό 2013-03-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΡΜΑ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 8/3/2013 PMΑ'
4. Πρακτικό 2013-03-11
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΡΜΒ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/3/2013 PMΒ'
5. Πρακτικό 2013-03-26
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΡΝΑ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/3/2013 PNA'
6. Πρακτικό 2013-04-03
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΡΝΖ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/04/2013 PNΖ'
7. Πρακτικό 2013-07-31
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: (Α΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013), Συνεδρίαση ΣΤ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/07/2013 ΣΤ'
8. Πρακτικό 2013-12-11
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΜΘ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/12/2013 ΜΘ' (A' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/12/2013 ΜΘ' (B' Μέρος)
9. Πρακτικό 2013-12-19
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΝΣΤ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/12/2013 NΣΤ'
10. Πρακτικό 2013-07-19
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΣΚ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/07/2013 ΣΚ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/07/2013 ΣΚ' (B' Μέρος)