Σύνολο 4
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 2000-02-21
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Δ, Συνεδρίαση ΠΘ.
Αρχείο Word
2. Πρακτικό 2000-01-25
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Δ, Συνεδρίαση Ο.
Αρχείο Word
3. Πρακτικό 2000-02-28
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Δ, Συνεδρίαση ϞΕ.
Αρχείο Word
4. Πρακτικό 2000-12-15
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ι, Σύνοδος: Α (Συνέχιση Ολομέλειας), Συνεδρίαση OΣT.
Αρχείο Word