Σύνολο 5
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 1993-11-26
Κοινοβουλευτική Περίοδος Η, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΙΕ.
2. Πρακτικό 1993-03-17
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ζ, Σύνοδος: Γ , Συνεδρίαση Ζ.
3. Πρακτικό 1993-01-27
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ζ, Σύνοδος: Γ , Συνεδρίαση ΞΣΤ.
4. Πρακτικό 1993-01-29
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ζ, Σύνοδος: Γ , Συνεδρίαση ΞΗ.
5. Πρακτικό 1993-12-10
Κοινοβουλευτική Περίοδος Η, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΚΣΤ1.