Σύνολο 198
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 1990-07-10
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ζ, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΜΣΤ.
2. Πρακτικό 1990-07-12
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ζ, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΜΗ.
3. Πρακτικό 1990-07-13
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ζ, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΜΘ.
4. Πρακτικό 1990-07-23
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ζ, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΝΣΤ.
5. Πρακτικό 1990-01-30
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΣΤ, Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΚΣΤ.
6. Πρακτικό 1990-10-03
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ζ, Σύνοδος: Α (Συνέχιση Ολομέλειας), Συνεδρίαση ΝΘ.
7. Πρακτικό 1990-10-22
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ζ, Σύνοδος: Α (Συνέχιση Ολομέλειας), Συνεδρίαση ΞΔ.
8. Πρακτικό 1990-11-06
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ζ, Σύνοδος: Α (Συνέχιση Ολομέλειας), Συνεδρίαση ΟΔ.
9. Πρακτικό 1990-11-09
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ζ, Σύνοδος: Α (Συνέχιση Ολομέλειας), Συνεδρίαση ΟΖ.
10. Πρακτικό 1990-11-23
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ζ, Σύνοδος: Α (Συνέχιση Ολομέλειας), Συνεδρίαση ΠΖ.