Σύνολο 17
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 2012-01-27
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΟΑ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/01/2012 ΟΑ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/01/2012 ΟΑ' (B' Μέρος)
2. Πρακτικό 2012-02-02
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΟΕ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/02/2012 ΟE' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/02/2012 ΟE' (B' Μέρος)
3. Πρακτικό 2012-02-20
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΠΖ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/02/2012 ΠΖ'
4. Πρακτικό 2012-03-05
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ϞΗ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/03/2012 ϞH' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/03/2012 ϞH' (B' Μέρος)
5. Πρακτικό 2012-03-06
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ϞΘ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/03/2012 ϞΘ'
6. Πρακτικό 2012-03-07
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση Ρ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/03/2012 Ρ' (A΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/03/2012 Ρ' (Β΄Μέρος)
7. Πρακτικό 2012-03-09
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΡΒ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/03/2012 ΡΒ'
8. Πρακτικό 2012-03-13
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΡΔ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/03/2012 ΡΔ' (A΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/03/2012 ΡΔ' (B΄ Μέρος)
9. Πρακτικό 2012-03-14
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΡΕ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/03/2012 ΡE' (A΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/03/2012 ΡE' (B΄ Μέρος)
10. Πρακτικό 2012-03-26
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΡΙΔ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/03/2012 ΡIΔ'