Σύνολο 4
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 1994-08-02
Κοινοβουλευτική Περίοδος Η, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΡΜΖ.
2. Πρακτικό 1994-01-12
Κοινοβουλευτική Περίοδος Η, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΛΗ.
3. Πρακτικό 1994-07-04
Κοινοβουλευτική Περίοδος Η, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΡΛΑ.
4. Πρακτικό 1994-09-01
Κοινοβουλευτική Περίοδος Η, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΡΞΔ.