Σύνολο 13
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 2011-02-11
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΟΖ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας ΟΖ', 11/2/2011 (Α' μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας ΟΖ', 11/2/2011 (B' μέρος)
2. Πρακτικό 2011-03-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ϞΓ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας ϞΓ', 8/3/2011 (Α' μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας ϞΓ', 8/3/2011 (Β' μέρος)
3. Πρακτικό 2011-03-09
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ϞΕ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας ϞΕ', 9/3/2011 (Α' μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας ϞΕ', 9/3/2011 (Β' μέρος)
4. Πρακτικό 2011-03-18
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΡΔ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΔ', 18/3/2011
5. Πρακτικό 2011-03-31
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΡΙΑ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡIΑ', 31/3/2011 (Α' μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡIΑ', 31/3/2011 (Β' μέρος)
6. Πρακτικό 2011-07-28
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΡΠΖ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας, 28/07/2011 ΡΠΖ' (Α' μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας, 28/07/2011 ΡΠΖ' (Β' μέρος)
7. Πρακτικό 2011-08-05
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΡϞΓ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας, 05/08/2011 ΡϞΓ΄
8. Πρακτικό 2011-09-07
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΣΖ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας, 07/09/2011 ΣΖ΄ (Α΄Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας, 07/09/2011 ΣΖ΄ (Β΄Μέρος)
9. Πρακτικό 2011-09-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΣΗ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας, 08/09/2011 ΣΗ΄ (Α΄Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας, 08/09/2011 ΣΗ΄ (Β΄Μέρος)
10. Πρακτικό 2011-09-20
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΣΙΣΤ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας, 20/09/2011 ΣΙΣΤ΄(A' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας, 20/09/2011 ΣΙΣΤ΄(B' Μέρος)