Σύνολο 12
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 1999-02-12
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΟΘ.
Αρχείο Word
2. Πρακτικό 1999-02-16
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΠΑ.
Αρχείο Word
3. Πρακτικό 1999-02-24
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΠΔ.
Αρχείο Word
4. Πρακτικό 1999-02-26
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΠΣΤ.
Αρχείο Word
5. Πρακτικό 1999-03-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ϞΒ.
Αρχείο Word
6. Πρακτικό 1999-04-02
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΡΣΤ.
Αρχείο Word
7. Πρακτικό 1999-04-21
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΡΘ.
Αρχείο Word
8. Πρακτικό 1999-05-06
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΡΚ.
Αρχείο Word
9. Πρακτικό 1999-05-28
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΡΛΣΤ.
Αρχείο Word
10. Πρακτικό 1999-06-30
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: (Θέρος 99), Συνεδρίαση Ε.
Αρχείο Word