Σύνολο 12
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 2010-03-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΟΘ.
Αρχείο Word
2. Πρακτικό 2010-04-13
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ϞΔ.
Αρχείο Word
3. Πρακτικό 2010-05-13
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΡΚ.
Αρχείο Word
4. Πρακτικό 2010-05-17
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΡΚΒ.
Αρχείο Word
5. Πρακτικό 2010-05-19
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΡΚΔ.
Αρχείο Word
6. Πρακτικό 2010-07-06
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΡΝΗ.
Αρχείο Word
7. Πρακτικό 2010-10-07
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση Δ.
Αρχείο Word
8. Πρακτικό 2010-10-21
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΙΓ.
Αρχείο Word
9. Πρακτικό 2010-10-25
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΙΕ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας ΙΕ 25/10/2010
10. Πρακτικό 2010-11-26
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΚΘ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας ΚΘ', 26/11/2010, Μέρος Α'