Σύνολο 17
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 2014-01-10
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΞΓ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/1/2014 ΞΓ'
2. Πρακτικό 2014-01-15
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΞΣΤ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/1/2014 ΞΣΤ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/1/2014 ΞΣΤ' (B' Μέρος)
3. Πρακτικό 2014-01-23
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΟΒ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/1/2014 ΟΒ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/1/2014 ΟΒ' (B' Μέρος)
4. Πρακτικό 2014-01-27
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΟΔ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/1/2014 ΟΔ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/1/2014 ΟΔ' (B' Μέρος)
5. Πρακτικό 2014-01-30
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΟΖ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/1/2014 ΟΖ (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/1/2014 ΟΖ (B' Μέρος)
6. Πρακτικό 2014-02-03
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΟΘ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/2/2014 ΟΘ'
7. Πρακτικό 2014-03-10
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΡΓ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/3/2014 ΡΓ'
8. Πρακτικό 2014-04-10
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΡΚΕ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/4/2014 ΡKΕ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/4/2014 ΡKΕ' (Β' Μέρος)
9. Πρακτικό 2014-05-05
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΡΛΑ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/05/2014 ΡΛΑ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/05/2014 ΡΛΑ' (B' Μέρος)
10. Πρακτικό 2014-07-23
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014), Συνεδρίαση ΙΘ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/07/2014 IΘ΄