Σύνολο 19
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 1997-06-02
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΡΜ.
Αρχείο Word
2. Πρακτικό 1997-02-04
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΟΒ.
Αρχείο Word
3. Πρακτικό 1997-04-04
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΡΘ.
Αρχείο Word
4. Πρακτικό 1997-08-05
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: (Θέρος 97), Συνεδρίαση Κ.
Αρχείο Word
5. Πρακτικό 1997-11-05
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Β , Συνεδρίαση ΚΑ.
Αρχείο Word
6. Πρακτικό 1997-12-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Β , Συνεδρίαση ΜΔ.
Αρχείο Word
7. Πρακτικό 1997-05-09
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΡΚΔ.
Αρχείο Word
8. Πρακτικό 1997-11-11
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Β , Συνεδρίαση ΚΕ.
Αρχείο Word
9. Πρακτικό 1997-12-12
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Β , Συνεδρίαση ΜΗ.
Αρχείο Word
10. Πρακτικό 1997-03-14
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ϞΖ.
Αρχείο Word