Σύνολο 9
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 2001-01-25
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ι, Σύνοδος: Α (Συνέχιση Ολομέλειας), Συνεδρίαση ϞΗ.
Αρχείο Word
2. Πρακτικό 2001-03-30
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ι, Σύνοδος: Α (Συνέχιση Ολομέλειας), Συνεδρίαση ΡΝ.
Αρχείο Word
3. Πρακτικό 2001-05-07
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ι, Σύνοδος: Α (Συνέχιση Ολομέλειας), Συνεδρίαση ΡΞΕ.
Αρχείο Word
4. Πρακτικό 2001-05-23
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ι, Σύνοδος: Α (Συνέχιση Ολομέλειας), Συνεδρίαση ΡΟΖ.
Αρχείο Word
5. Πρακτικό 2001-05-28
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ι, Σύνοδος: Α (Συνέχιση Ολομέλειας), Συνεδρίαση ΡΠ.
Αρχείο Word
6. Πρακτικό 2001-06-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ι, Σύνοδος: Α (Συνέχιση Ολομέλειας), Συνεδρίαση ΡΠΗ.
Αρχείο Word
7. Πρακτικό 2001-07-26
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ι, Σύνοδος: (Θέρος 01), Συνεδρίαση ΙΖ.
Αρχείο Word
8. Πρακτικό 2001-11-07
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ι, Σύνοδος: Β , Συνεδρίαση ΚΖ.
Αρχείο Word
9. Πρακτικό 2001-11-30
Κοινοβουλευτική Περίοδος Ι, Σύνοδος: Β , Συνεδρίαση ΜΕ.
Αρχείο Word