Σύνολο 5.708
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
4. Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής του τεχνικού ελέγχου του υπηρεσιακού οχήματος με αρ.κυκλ. ΚΗΙ9759 της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ.αίτημα 84/7-5-19 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-05-17ΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση πληρωμής δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 88/13-05-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-05-17ΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση πληρωμής δαπάνης από σύμβαση που αφορά την 1η εκ των 5 δόσεων της ετήσιας σύμβασης καθαρισμού, αποψίλωσης και καλλωπισμού του περιβάλλοντος χώρου (Ο.Τ.45 & Ο.Τ.18) της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-05-17ΠΡΑΞΗ
7. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης που αφορά τη μετακίνηση του Δ/ντη της ΔΜΜ της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στην Αθήνα, στα πλαίσια συμμετοχής του σε επιτροπή του ΕΛΟΤ, σύμφωνα με την αίτηση ταξιδίου 22/2019 και την εντολή μετακίνησης 32-19. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-05-17Τακτικός Προϋπολογισμός120ΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά την ανανέωση domain eim.gr & eim.org.gr, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ.87/13.05.2019. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-05-16ΠΡΑΞΗ