Σύνολο 6.394
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση πληρωμής αμοιβής επιστημονικού συνεργάτη στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος INNOVATION -EL της ΑΛΜ Μετρολογίας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2020-03-31ΠΡΑΞΗ
5. ΑΠΌΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2020-03-31ΠΡΑΞΗ