Σύνολο 5.540
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και έγκρισης δαπάνης εξόδων τραπέζης, μηνός Φεβρουαρίου 2019, της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ.48/2019. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-03-20ΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση πληρωμής δαπάνης από σύμβαση για την συντήρηση των δύο ανελκυστήρων μηνός Φεβρουαρίου 2019 των κτιριακών εγκαταστάσεων της Τυποποίησης, σύμφωνα με τη σύμβαση 408/19-02-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-03-20ΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αντλίας για την ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 33/07.03.2019. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-03-20ΠΡΑΞΗ
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ DIN, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 63/20-03-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-03-20ΠΡΑΞΗ
8. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 70 ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-03-19ΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση έγκρισης δαπάνης με απευθείας ανάθεση στον Χαριζάνη Γ. Νικόλαο (ΑΦΜ: 051351371) για την ανάγκη ετήσιας σύμβασης καθαρισμού, αποψίλωσης και καλλωπισμού του περιβάλλοντος χώρου (Ο.Τ.45 & Ο.Τ.18) της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-03-18Υπηρεσίες6ΜΥ3ΟΞΜΓ-Λ0ΞΠΡΑΞΗ
10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-03-18ΠΡΑΞΗ