Σύνολο 6.537
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Docking Station για laptop της ΑΛΜ Τυποποίησης, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 77/02-06-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-06-05Τακτικός Προϋπολογισμός91ΠΡΑΞΗ
2. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την πραγματοποίηση χαμηλού κόστους μηνιαίων δαπανών (Μάιος 2020) της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 78/02-06-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-06-04ΠΡΑΞΗ
3. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΜ ΕΛΟΤ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2020-06-04Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2020-06-04Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2019/ΕΙΜ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2020-06-04Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
7. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την ετήσια συντήρηση του συστήματος κλιματισμού του κτιρίου της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ από 15/06/2020 έως 15/06/2021, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 58/08-05-2020 (ΑΔΑΜ : 20REQ006710616). Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-06-03Τακτικός Προϋπολογισμός69ΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση πληρωμής δαπάνης για την αμοιβή εργασιών συντήρησης των δύο ανελκυστήρων των κτιαριακών εγκαταστάσεων της ΑΛΜ Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για το μήνα Μάιο 2020, σύμφωνα με τη σύμβαση 440/01-01-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-06-03ΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής της δαπάνης που αφορά υπηρεσίες ταχυμεταφοράς για το μήνα Μάιο 2020 για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 199/10-12-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-06-03ΠΡΑΞΗ