Σύνολο 5.455
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
4. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ για το χρονικό διάστημα 01.01.2019-31-05-2019, σύμφωνα με τη σύμβαση 358-18/01.06.2018 με αρ. ΑΔΑΜ: 18SYMV003427408 και το αίτημα δαπ... Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-02-08Τακτικός Προϋπολογισμός37ΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας της Επιστημονικής Συνεργάτιδας του εργ. Χαμηλών Συχνοτήτων της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στην Αθήνα, στα πλαίσια συμμετοχής της στη συνάντηση φορέων του προγράμματος INNOVA... Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-02-08Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων2ΠΡΑΞΗ