Σύνολο 6.694
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και πληρωμή. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2020-08-03ΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την ανανέωση και εγκατάσταση ψηφιακού πιστοποιητικού του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ για 2 έτη από την εταιρεία ADACOM A.E, σύμφωνα μ... Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-08-03Τακτικός Προϋπολογισμός126ΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την προμήθεια 2 routers για καρτοίντερνετ για τις ανάγκες του λογιστηρίου της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 110/17-07-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-07-31ΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση απευθείας ανάθεσης στην NETSCOPE SOLUTIONS AE (ΑΦΜ:099940480) για υπηρεσίες επισκευής του προτύπου Wavetek 4808 και διακριβωσης του, για την ΔΗΜ της ΑΛΜ Μετρολογίας ΕΙΜ του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ.103/2020. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2020-07-29Υπηρεσίες6ΣΕΛΟΞΜΓ-ΗΩ4ΠΡΑΞΗ
7. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης-ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά υπηρεσίες επισκευής του προτύπου Wavetek 4808 και διακριβωσης του, για την ΔΗΜ της ΑΛΜ Μετρολογίας ΕΙΜ του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ ... Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2020-07-29Τακτικός Προϋπολογισμός115ΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση εξόφλησης δαπανών. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2020-07-29ΠΡΑΞΗ