Σύνολο 6.331
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για τη φιλοξενία επιθεωρητών συστήματος ποιότητας στα πλαίσια της πιστοποίησης της Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 14/04-02-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-02-14ΠΡΑΞΗ
5. Περίληψη διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού με ηλεκτρονική κλειστή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης "ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1ΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 314 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ)" Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-02-13ΚλειστόςΣυμφερότερη από οικονομικής άποψηςΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια μίας μπαταρίας νιπτήρα και μίας αντιπαγωτικής βρύσης για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ.7/20-01-2020. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-02-12Τακτικός Προϋπολογισμός17ΠΡΑΞΗ
7. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ακουστικών τηλεφωνικών συσκευών για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ από την εταιρεία IMTEL Ο.Ε., σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ.11/31-01-2020. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-02-12Τακτικός Προϋπολογισμός24ΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και έγκρισης δαπάνης για την ετήσια συνδρομή έτους 2020 της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ στην CENELEC, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 12/31-01-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-02-12ΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και έγκρισης δαπάνης για την ετήσια συνδρομή έτους 2020 της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ στην CEN, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 13/31-01-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-02-12ΠΡΑΞΗ