Σύνολο 4.867
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ενοικίου φιαλών ειδ.αερίων για το διάστημα από 28.02.2018 έως 31.05.2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 77/29.01.2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ). Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-06-20ΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (ΟΤΕ) της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), περιόδου από 01.03.2018 έως 31.05.2018, σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης 84/29.01.2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-06-19ΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) περιόδου από 01.03.2018 έως 30.04.2018 του νέου κτιρίου της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης 69&83/29.01.2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-06-19ΠΡΑΞΗ
8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1/2018 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-06-15ΑνοικτόςΣυμφερότερη από οικονομικής άποψηςΥπηρεσίεςΣυγχρηματοδοτούμενο ΈργοΠΡΑΞΗ
9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ GDPR Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2018-06-05Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
10. ΤΡΟΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΣΥΠ 330 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2018-06-05Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ