Σύνολο 6.625
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
4. Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής της δαπάνης που αφορά υπηρεσίες ταχυμεταφοράς για το μήνα Ιούνιο 2020 για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 199/10-12-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-07-01ΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την πραγματοποίηση χαμηλού κόστους μηνιαίων δαπανών (Ιούνιος 2020) της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 99/30-06-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-07-01ΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για τη λήψη υπηρεσιών μετάφρασης ευρωπαϊκών προτύπων 2020 στα πλαίσια του έργου μεταφράσεων ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων 2019-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 89/25-06-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-07-01Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων102ΠΡΑΞΗ
7. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για τη λήψη υπηρεσιών διαχείρισης μεταφραστικού έργου 2020 στα πλαίσια της συμμετοχής του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ στο έργο μεταφράσεων ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων 2019-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε, σύμφωνα μ... Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-07-01Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων103ΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για τη προμήθεια 4 φωτιστικών LED για την Οικονομική Διεύθυνση της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 94/25-06-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-07-01Τακτικός Προϋπολογισμός105ΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την προμήθεια Docking Station για laptop της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 77/02-06-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-07-01ΠΡΑΞΗ
10. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-06-30ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ