Σύνολο 4.851
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας γεννήτριας για το εργαστήριο Ακουστικών Μεγεθών για τις ανάγκες της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης με αρ. 169/2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-03-26ΠΡΑΞΗ
4. Ορισμός Τμηματάρχη Εκδόσεων και Προώθησης των Πωλήσεων της ΑΛΜ ΕΛΟΤ του ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2018-03-26Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
5. Ορισμός Προϊσταμένης Γραμματείας Διοίκησης της ΑΛΜ ΕΛΟΤ ΤΟΥ ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2018-03-26Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
6. Ομάδα έργου για Σύστημα Διαχείρισης Έργων του ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2018-03-26Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
7. Προγραμματική σύμβαση του ΕΣΥΠ με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2018-03-26Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ