Σύνολο 5.301
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης μετακίνησης Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-12-07ΠΡΑΞΗ
2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης εξόδων μετακίνησης. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-12-07ΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής μεταφορικών εξόδων Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-12-07ΠΡΑΞΗ
4. Ανασυγκρότηση της ΕΛΟΤ ΤΕ 20 «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-12-07ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
5. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 870,67 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-12-03ΠΡΑΞΗ
6. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 106,68 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-11-30ΠΡΑΞΗ
7. Έγκριση πρακτικών 1, 2 Επιτροπής Αξιολόγησης Εμπειρογνωμόνων του έργου «Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων 2018» Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2018-11-30Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
8. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2018-11-30Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
9. ΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ UPS Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2018-11-30Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ