Σύνολο 5.172
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
8. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης για ενοικίο μεγάλων φιαλών ειδ.αερίων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 77/29.01.2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ). Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-10-12ΠΡΑΞΗ