Σύνολο 4.748
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
3. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 118,05 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-02-22ΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας υγρού ήλιου για τις ανάγκες της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης με αρ. 59/05.02.2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-02-22ΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών συντήρησης γεωτρήσεων για τις ανάγκες της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης με αρ. 52/05.02.2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-02-21ΠΡΑΞΗ
9. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 100,00 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)2018-02-16ΠΡΑΞΗ
10. Εγκριση πληρωμής δαπάνης ύψους 2.790,00 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)2018-02-16ΠΡΑΞΗ