Σύνολο 5.979
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Ανάθεση στην εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε (ΑΦΜ 094394659) η διενέργεια οικονομικού ελέγχου πιστοποίησης δαπανών του έργου “ECODESIGN” Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-09-17ΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση πληρωμής δαπάνης από σύμβαση εργασιών τακτικής συντήρησης ανελκυστήρα, μηνός Αυγούστου 2019, σύμφωνα με τη σύμβαση 408-19/19.02.2019 με ΑΔΑΜ: 19SYMV004563039, μεταξύ ΕΣΥΠ και PARK & LIFT EXPERTS ΜΕΠΕ. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-09-05ΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση προπληρωμής μεταφορικών εξόδων Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-09-04ΠΡΑΞΗ