Σύνολο 30
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση εξόφλησης λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας για το μήνα Δεκέμβριο 2019 της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 213/31-12-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-01-24ΠΡΑΞΗ
2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΛΟΤ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2020-01-23Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2019/ΕΙΜ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2020-01-23Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ από 1-1-2020 έως 31/5/2020, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 43/15... Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-01-22Τακτικός Προϋπολογισμός7ΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για ασφάλιση του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΙ 9759 (SKODA) από 1-1-2020 έως 27-10-2020 της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 166/25-10-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-01-22Τακτικός Προϋπολογισμός5ΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για συνδρομή για το κέντρο λήψης σήματος από 1-1-2020 έωσ 26/07/2020 της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 36/15-07-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-01-22Τακτικός Προϋπολογισμός6ΠΡΑΞΗ
7. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για προμήθεια κλασέρ για την οικονομική διεύθυνση της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 5/14-01-2020. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-01-22Τακτικός Προϋπολογισμός16ΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για ανανέωση συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης (PSMA) του SDL Trados Groupshare 2017 για την ΑΛΜ Τυποποίηση του ΕΣΥΠ από 1-1-2020 έως 1-4-2020 σύμφωνα μ... Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-01-22Τακτικός Προϋπολογισμός8ΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ στην IEC, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 4/14-01-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-01-20Τακτικός Προϋπολογισμός14ΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ στην ISO, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 173/31-10-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-01-20Τακτικός Προϋπολογισμός9ΠΡΑΞΗ