Σύνολο 390
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
7. Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής της δαπάνης που αφορά υπηρεσίες ταχυμεταφοράς για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 199/10-12-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-10-06ΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την προμήθεια τόνερ για τον εκτυπωτή τιμολογίων της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 146/01-10-2020. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-10-05ΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση πληρωμής δαπάνης για την αμοιβή εργασιών συντήρησης των δύο ανελκυστήρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΛΜ Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για το μήνα Οκτώβριο 2020, σύμφωνα με τη σύμβαση 440/01-01-2020 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2020-10-05ΠΡΑΞΗ