Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής των εξόδων φιλοξενίας των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΠ, μηνός Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 30/10.09.2020ΑΔΑ: ΨΩ0ΣΟΞΜΓ-ΥΕ0

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΩ0ΣΟΞΜΓ-ΥΕ0 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2020-10-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα