Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για τη πραγματοποίηση δαπάνης μετακίνησης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Δ.Σ. του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 32/30-09-2020 και την Απόφαση ΔΕΣΥΠ 550/21-01-2020ΑΔΑ: ΨΥ3ΠΟΞΜΓ-0Ρ8

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΥ3ΠΟΞΜΓ-0Ρ8 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2020-10-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα