Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εξόδων φιλοξενίας των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΠ μηνός Οκτωβρίου, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 33/08-10-2020ΑΔΑ: 6ΑΘΞΟΞΜΓ-Ξ6Σ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΑΘΞΟΞΜΓ-Ξ6Σ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2020-10-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumber34
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα