Σύνολο 1.445
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. έγκριση δαπάνης αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη βάση εξοδολογίων Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)2015-12-31ΠΡΑΞΗ
2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ενοικίου φιαλών μηνός Δεκεμβρίου Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2015-12-31ΠΡΑΞΗ
3. Εγκριση πληρωμής δαπάνης ύψους 528,90 € για την ΑΛΜ Τυποποίηση (ΕΛΟΤ) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2015-12-31ΠΡΑΞΗ
4. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 725,70 € για την ΑΛΜ Τυποποίηση (ΕΛΟΤ) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2015-12-31ΠΡΑΞΗ
5. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 83,00 € για μεταφορά μισθοδοσίας ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)2015-12-31ΠΡΑΞΗ
6. Εγκριση πληρωμής δαπάνης ύψους 256,70 € για την ΑΛΜ Τυποποίηση (ΕΛΟΤ) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2015-12-31ΠΡΑΞΗ
7. Εγκριση πληρωμής δαπάνης ύψους 19,43 € της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)2015-12-31ΠΡΑΞΗ
8. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 51,49 € της ΑΛΜ Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2015-12-31ΠΡΑΞΗ
9. Εγκριση πληρωμής δαπάνης ύψους 110,70 € της ΑΛΜ Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2015-12-31ΠΡΑΞΗ
10. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 105,26 € της ΑΛΜ Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2015-12-31ΠΡΑΞΗ