Σύνολο 490
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση πληρωμής δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 122/12-07-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-07-16ΠΡΑΞΗ
2. πραγματοποίησης δαπάνης που αφορά προμήθεια 2 καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητών τηλεφώνων από 13/7 έως 13/8/2019, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ' αριθμ. 120/12-7-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-07-15ΠΡΑΞΗ
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-07-12ΠΡΑΞΗ