Σύνολο 873
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 205/18-12-2019. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-12-31ΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και έγκριση πληρωμής για την δαπάνη προμήθειας ημερολογίων για το έτος 2020, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 209/19-12-2019. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-12-31ΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση δέσμευσης (προδέσμευση) δαπάνης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΛΜ Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) του ΕΣΥΠ για τον Ιανουάριο του έτους 2021, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 58/25-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005925667) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-12-31Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την ανάγκη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΛΜ Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) του ΕΣΥΠ για το έτος 2020, σύμφωνα με τα πρωτογενή αιτήματα υπ'αριθμ. 58/25-11-2019 (ΑΔΑΜ : 19REQ005925667) κ... Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-12-31Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ