Σύνολο 701
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2019-11-06Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και πληρωμής για τα δικαιώματα (royalties) πώλησης προιτύπων της ISO του Γ' τριμήνου έτους 2019, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 174/31-10-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-11-06ΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και έγκριση πληρωμής για τη δαπάνη εξόδων φιλοξενίας της συνάντησης ΔΕΣΦΑ και CYS με το ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 175/05-11-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-11-05ΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την πραγματοποίηση χαμηλού κόστους μηνιαίων δαπανών (Οκτώβριος 2019) της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 177/05-11-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-11-05ΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και έγκριση πληρωμής για σταθερή τηλεφωνία μηνός Σεπτεμβρίου για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. 176/5-11-19 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-11-05ΠΡΑΞΗ