Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την δαπάνη εξόδων φιλοξενίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΠ, μηνός Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 65/31-12-2019.ΑΔΑ: 6ΑΙΤΟΞΜΓ-61Α

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΑΙΤΟΞΜΓ-61Α δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2019-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα