Απόφαση πληρωμής δαπάνης από σύμβαση για λήψη υπηρεσιών καθαριότητας για το μήνα Δεκέμβριο στο κτίριο της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με τα πρωτ. αιτήματα 126/15-7-19 και 173/31-10-19 και την σύμβαση παράτασης 434/2019ΑΔΑ: Ω16ΔΟΞΜΓ-ΒΞΛ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω16ΔΟΞΜΓ-ΒΞΛ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα