Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και έγκριση πληρωμής για την λήψη υπηρεσιών ταχυμεταφορών της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ για το μήνα Δεκέμβριο, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 211/30-12-2019ΑΔΑ: 6ΗΤΣΟΞΜΓ-ΟΤΝ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΗΤΣΟΞΜΓ-ΟΤΝ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα