Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και έγκριση πληρωμής για την δαπάνη προμήθειας ημερολογίων για το έτος 2020, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 209/19-12-2019.ΑΔΑ: ΩΨΠΖΟΞΜΓ-4ΕΑ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΨΠΖΟΞΜΓ-4ΕΑ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα