Σύνολο 593
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης για παροχή υπηρεσίων ελέγχου δικτύου και αποκατάστασης προβλήματος για την ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 312/30.07.2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-11-16ΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ύδρευσης και αποχέτευσης, για το νέο κτίριο της ΑΛΜ Μετρολογίας από 02/05/2018 έως 01/09/2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 70/09.02.2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-11-16ΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ύδρευσης και αποχέτευσης, για το παλαιό κτίριο της ΑΛΜ Μετρολογίας από 02/05/2018 έως 01/09/2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 70/09.02.2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-11-16ΠΡΑΞΗ
7. Ανασυγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 «Ορολογία και Γλωσσικοί πόροι» Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-11-16ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2018-11-16ΠΡΑΞΗ
9. Ανασυγκρότηση της ΕΛΟΤ ΤΕ 20:Σκυρόδεμα Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-11-15ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
10. Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ΕΛΟΤ/ΤΕ 16/ΟΕ 6 «Διαχείριση της διακινδύνευσης και συστήματα διαχείρισης Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-11-13ΣυγκρότησηΟμάδα εργασίαςΠΡΑΞΗ