Σύνολο 333
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
7. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης κοινοχρήστων για το διάστημα 01/03/2018-31/05/2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 82/29.01.2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ). Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-07-18ΠΡΑΞΗ