Σύνολο 317
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Απόφαση πληρωμής δαπάνης που αφορά τη διακρίβωση αντιστάσεων του εργαστηρίου Χαμήλων Συχνοτήτων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 135/2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-07-13ΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά τη διακρίβωση αντιστάσεων του εργαστηρίου Χαμήλων Συχνοτήτων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 135/2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-07-13ΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για την ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 277/12.07.2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-07-13ΠΡΑΞΗ
7. Απόφαση πληρωμής δαπάνης για την επισκευή των δύο προτύπων μηχανών 5 Kn και 5 MN του εργαστηρίου δύναμης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 263/2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-07-12ΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την επισκευή των δύο προτύπων μηχανών 5 Kn και 5 MN του εργαστηρίου δύναμης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 263/2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-07-12ΠΡΑΞΗ