Σύνολο 698
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 75,28 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-12-31ΠΡΑΞΗ
2. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 105,16 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-12-31ΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης που αφορά κοινόχρηστα περιόδου από 01/09/2018-30/11/2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 82/29.01.2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-12-31ΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ενοικίου φιαλών αερίων για το μήνα Δέκεμβριο 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 77/29.01.2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ). Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-12-31ΠΡΑΞΗ
7. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 4,59 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-12-31ΠΡΑΞΗ
8. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 459,23 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-12-31ΠΡΑΞΗ
9. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 1.844,50 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-12-31ΠΡΑΞΗ
10. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 3.488,00 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-12-31ΠΡΑΞΗ