Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ενοικίου φιαλών αερίων για το μήνα Δέκεμβριο 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 77/29.01.2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ).ΑΔΑ: ΨΗΓΠΟΞΜΓ-123

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΗΓΠΟΞΜΓ-123 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα