Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης που αφορά κοινόχρηστα περιόδου από 01/09/2018-30/11/2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 82/29.01.2018.ΑΔΑ: ΨΥΙΗΟΞΜΓ-ΥΗΣ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΥΙΗΟΞΜΓ-ΥΗΣ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα